Klijenti

Pogledajte s kim smo sve surađivali.

Organizacije civilnog društva

 • Udruga Zelena akcija: izrada video priručnika o zbrinjavanju biootpada na kućnom pragu u sklopu projekta Uradi sam alati za održivu budućnost 
 • Udruge Zelena akcija, Žmergo i Eko-Pan: radionice za građane i učenike o zbrinjavanju biootpada održane u Zagrebu, Rijeci i Karlovcu u sklopu projekta Support for Transportation of Environmental Policies
 • Pogon – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade: radionice izrade samonavodnjavajuće gredice, urbane mini gredice i kompostiranja na kućnom pragu 
 • Udruga Ekodrom: radionica izrade hotela za korisne kukce tijekom izviđačkog kampa u sklopu projekta Šišmiš 
 • Kontejner|biro suvremen umjetničke prakse: oblikovanje, organizacija i vođenje kreativnih radionica urbanog vrtlarenja i izrade hotela za korisne kukce u sklopu festivala Ekstravagantna tijela: Ekstravagantne godine 
 • Udruga Eko-Zadar: radionice za građane i učenike srednjih škola o zbrinjavanju biootpada na kućnom pragu održane u Općinama Ploče i Gradac u sklopu projekta Zeleni val; predavanje o održivim kvartovima, uzgoju hrane i organizaciji urbane zajednice; predavanje o regenerativnoj poljoprivredi i ulozi tla u kontekstu klimatskih promjena 
 • Udruga Priroda za sve: radionica kompostiranja u sklopu festivala Pozdrav proljeću 
 • Udruga ZMAG: radionice za građane i učenike o različitim metodama biološke prerade organske komponente komunalnog otpada; predavanja na temu budućnosti poljoprivrede u kontekstu klimatskih promjena, urbanoj poljoprivredi i prehrambenom suverenitetu, čitanju krajolika, upravljanju vodom u krajoliku, brizi o tlu; tečajevi permakulturnog dizajniranja; edukacija nastavnika kroz modularno stručno usavršavanje na temu brige o tlu, kompostiranja, uzgoja trajnica i permakulturnog dizajniranja te izrada video priručnika u sklopu projekata Škole kao prostori održivog razvoja 
 • Udruga Kuraž: predavanje o održivim kvartovima, uzgoju hrane i organizaciji urbane zajednice
 • Udruga Čovjek na Zemlji: predavanje o održivim kvartovima, uzgoju hrane i organizaciji urbane zajednice; radionica kompostiranja na kućnom pragu 
 • Udruga Parkticipacija: 
 • Udruga Permakultura Dalmacija: predavanje o urbanoj poljoprivredi 
 • Kluba mladih Klub 21 i KuC-a Lamparna: radionica kompostiranja na kućnom pragu 
 • Udruge Oštra Nula i DKC Incel: radionice kompostiranja u posdu i izrade min samonavodnjavajuće gredice 
 • Udruga Zona 00: radionica kompostiranja u sklopu zajedničkog društvenog vrta Zelena zona 
 • Udruga Vestigium: Participativna radionica o integrativnoj održivosti regenerativnosti i korištenju Ciljeva održivog razvoja u radu s djecom i mladima
 • Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce: Ciklus praktičnih upcycling radionica za učenike osnovnih i srednjih škola u 4 grada u Hrvatskoj

Zaklade za razvoj civilnog društva

 • Zaklada Slagalica i udruge civilnog društva u Osijeku: Participativna radionica o integrativnoj održivosti, regenerativnosti i korištenju Ciljeva održivog razvoja za planiranje projekata
 • Zaklada Slagalica i Mjesni odbori Tenja i Josipovac: Participativne radionice za dionike lokalne zajednice – o integrativnoj održivosti, regenerativnosti i Kulturi suradnje u planiranju lokalnih projekata

Javne ustanove

 • Ministarstvo kulture RH: Participativne radionice za srednje škole – dizajniranje aktivističkih plakata o Ciljevima održivog razvoja
 • Tehnički muzej Nikola Tesla, Zagreb: radionica kompostiranja za učenike 
 • Sveučilišna knjižnica u Puli: predavanje o održivim kvartovima, uzgoju hrane i organizaciji urbane zajednice  
 • Knjižnice grada Zagreba – Knjižnica Savica: predavanje o urbanoj poljoprivredi za građane, radionica za učenike osnovne škole o uspostavi kućnog kompostera 
 • Gradska knjižnica Ante Kovačić, Zaprešić: predavanje o značaju i ulozi tla za ublažavanje utjecaja klimatskih promjena
 • Gradska knjižnica Slavko Kolar, Čazma: predavanje o regenerativnoj poljoprivredi i značaju tla za ublažavanje utjecaja klimatskih promjena; radionica o zbrinjavanju biootpada za učenike srednje škole 
 • Izrada scenarija poučavanja za međupredmetnu temu Održivi razvoj

Obrazovne institucije

 • Arhitektonski fakultet u Zagrebu: Predavanje o integrativnoj održivosti i regenerativnosti; Participativna radionica o primjeni Ciljeva održivog razvoja u lokalnim projektima
 • Odsjek za kulturalne studije Sveučilišta u Rijeci i Inicijativa za Studentski vrt: predavanje za studente o urbanoj permakulturi i institucionalnim vrtovima
 • Dubrovačka međunarodna bioetička ljetne škola: izlaganje na temu regenerativne poljoprivrede u kontekstu prehrambenog suvereniteta i klimatskih promjena 
 • Studij dizajna pri Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu: predavanje za studente na temu urbanih vrtova, uzgoja hrane na malim prostorima te kompostiranju u urbanim uvjetima
 • Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ozanića u Zadru: modularna edukacija za učenike temeljena na nastavnom programu Tečaja permakulturnog dizajniranja (Permaculture Design Course) o uzgoju hrane na malim i većim površinama, upravljanju vodom u krajoliku, obnovljivim izvorima energije, održivom graditeljstvu i ekonomiji, kulturi suradnje i  permakulturnom dizajniranju. 
 • OŠ Tituš Brezovački, Zagreb: radionice kompostiranja i izrade samonavodnjavajuće gredice za učenike
 • DV Lojtrica, Donja Lomnica: radionica kompostiranja i uspostavljanja mini vrta za djecu 
 • DV Srednjaci: trening odgojitelja i stručnih suradnika na temu raznovrsnih metoda biološke prerade organskog otpada 
 • Global Ecovillage Network Germany: Dizajniranje trotjednog međunarodnog tečaja za osobe koje rade s mladima – o integrativnoj održivosti, regenerativnosti i dizajniranju zajednica
 • United World Colleges Finska: Dizajniranje i facilitiranje trotjednog međunarodnog tečaja za srednjoškolce “Re-thinking Identities”

Lokalne zajednice

 • Ekoregija Kostrena i Općina Kostrena: predavanje o značaju i ulozi tla za prehrambeni sustav u kontekstu klimatskih promjena, radionica o biološkoj preradi organskog otpada 
 • Grupa solidarne razmjene Pod Učkun: predavanje o značaju i ulozi tla te metodama povećanja agroekobioraznolikosti 
 • Mali plac: radionica kompostiranja u sklopu Malog Food Huba 
 • Mjesni odbor Sv. Nikola, Rijeka: predavanje o ulozi tla za prehrambeni sustav u kontekstu klimatskih promjena

Strukovna udruženja

 • Hrvatska komora arhitekata: Predavanje o širem kontekstu održivog stanovanja na Danima arhitekata 2020.
 • Društvo arhitekata Zagreb: Participativna radionica o održivosti i regenerativnosti te integrativnom i participativnom projektiranju
 • Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba: teorijska i praktična edukacija o inovativnim metodama izrade komposta u sklopu programa stručnog osposobljavanja savjetnika
 • Komunalno društvo Čistoća d.o.o., Rijeka: radionice i javno savjetovanje građana o zbrinjavanju biootpada

Poslovni subjekti

 • Rijeka2020: Participativna radionica  za dionike lokalne zajednice – o integrativnoj održivosti, regenerativnosti i Kulturi suradnje u planiranju lokalnih projekata
 • ProfilKlett: Webinar za nastavnike – o korištenju Ciljeva održivog razvoja u nastavi svih predmeta
 • Agencija Team Building Hrvatska: participativna radionica kompostiranja 
 • Večernji list: kreativna radionica zbrinjavanja biootpada za posjetitelje vrtnog centra Flora

Konferencije, tribine i manifestacije

 • Javna tribina Regeneracija ekosustava: predavanje o integrativnoj održivosti i regenerativnosti te ulozi tla i prehrambenog sustava u kontekstu klimatskih promjena
 • Zaklada Rosa Luxemburg: izlaganje na temu uloge tla u kontekstu ublažavanja klimatskih promjena na panel diskusiji The Impacts of Climate Change on the Global Agricultural System
 • Konferencija za Dobru ekonomiju: predavanje o regenerativnoj poljoprivredi u kontekstu klimatskih promjena 
 • Konferencija Osnaživanje lokalnih zajednica u organizaciji Udruge za ekonomiju zajedništva i Hrvatske permakulture: Sudjelovanje u organizaciji i na okruglom stolu o enciklici Laudato Si u kontekstu klimatskih promjena, na konferenciji Osnaživanje lokalnih zajednica
 • Konferencija Otvoreni grad – prema Interkulturnom društvenom centru: savjetovanje građana o urbanoj permakulturi u sklopu pop-up savjetovališta 
 • Manifestacija Neboderi – grad među oblacima: predavanje o urbanim vrtovima i kompostiranju u gradu 
 • Seminar Urbana zajednička dobra – zajednički grad: sudjelovanje u diskusiji na temu „Kako unaprijediti urbana zajednička dobra u lokalnom kontekstu?“  
 • Tematska ekskurzija Urbani okoliš u post socijalizmu za sudionike Bijenalne konferencije Europskog udruženja za povijest okoliša Nature in Between u organizaciji Geografskog odsjeka PMF-a Sveučilišta u Zagrebu s partnerima: terensko izlaganje o povijesti i upravljanju urbanih vrtovima Zagreba
 • Manifestacije Bum Tres TranS – Savica cvjeta: predavanje o urbanoj poljoprivredi
 • Forum za prehrambeni suverenitet: predavanje o ulozi tla u kontekstu prehrambenog suvereniteta i klimatskih promjena  
 • Festival ArtEnergy: predavanje o urbanim vrtovima i radionica kompostiranja u gradu 
 • Manifestacija Pazi što jedeš: predavanje o urbanim vrtovima i uzgoju hrane u gradu 
 • Tribina Afirmacija zajednice, identiteta i održivosti – Tradicije i tendencije uzgoja hrane u gradu: izlaganje na temu urbanih vrtova i uzgoja hrane u gradu 
 • Festival ZegeVege: radionica kompostiranja u posudi; Predavanje o integrativnoj održivosti i regenerativnosti u kontekstu klimatskih promjena